Coaching met paarden

Paarden zijn erg sensitief. Ze signaleren de kleinste veranderingen bij de ander. Ze zijn prooidieren en kuddedieren. Een paard kan alleen overleven als de kudde overleeft. In contact met een (nieuw) persoon zullen paarden onderzoeken of ze zich met deze persoon kan verbinden om te overleven. Is iemand authentiek? Congruent? (Klopt het gedrag met het gevoel?) Ze hebben daarbij geen oordeel, maar reageren op wat er in het hier en nu is. Een paard is altijd 100% puur.

Een paard geeft non-verbaal feedback over hoe hij jou ziet, of je in balans bent, of hij je vertrouwt.
Deze non-verbale feedback noemen we de paardencoaching ook wel spiegelen. Als coach stel ik je vragen waardoor je de vertaalslag naar jezelf kan maken. Het heeft als doel dat jij je bewust wordt van jouw gedrag en de reactie van het paard hierop. Je kan dit  vertalen naar je dagelijks leven, naar je werk. Maar dat is vooral iets van jou.
Paarden draaien er niet omheen en laten zien hoe jij wordt ervaren vanuit het perspectief van het paard als onderdeel van de kudde. En dat gaat heel vriendelijk en zacht, maar het kan ook best wel eens confronterend zijn. Het is in elk geval oprecht.

Wij als mensen hebben geleerd om allerlei barrières op te bouwen. Tijdens coachsessies, individueel of met een team, worden barrières zichtbaar. Dit inzicht geeft kans om daar opnieuw keuzes in te kunnen maken. Het effect van deze nieuwe keuzes zal gelijk gespiegeld worden door het paard.

Mensen die hier komen willen aan de slag gaan met persoonlijke vraagstukken. Ik tref vaak mensen die goed kunnen verwoorden wat ze denken en moeten. De vraag zit vaak op het gebied van voelen en willen. Paarden  hebben veel met taal, maar niks met woorden. Ze laten zich hierdoor niet (mis)leiden. Een paard spiegelt, reageert, markeert, verbindt, steunt, confronteert zonder oordeel met de focus op het hier en nu. In deze bosrijke omgeving zie ik mensen in samenwerking met de paarden tot rust komen. Rust door ruimte te nemen voor zichzelf en de inzichten die dat met zich meebrengt.

3 niveaus van paardencoaching

  • Gedrag: Hierbij draait het om het gedrag van coachee in samenwerking met het paard.
  • Intra-psychisch: Het paard wordt gebruikt als spiegel voor de innerlijke toestand van de coachee, bewust dan wel onbewust.
  • Systemisch: Het paard kan iets of iemand representeren uit het systeem van de coachee.

Functie van het paard tijdens coaching

  • Motivator: paarden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op mensen en dagen uit tot handelen
  • Spelpartner: met paarden leer je spelenderwijs in het hier en nu
  • Spiegel: de ondubbelzinnige reacties van het paard geven direct inzicht
  • Rolmodel: het paard heeft een voorbeeldfunctie
  • Brug: door positieve ervaringen op te doen met een paard, kun je het zelfvertrouwen herstellen
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close